Klára Ježková
překladatelka češtiny • angličtiny • španělštiny

Vítejte

Hledáte zkušeného překladatele angličtiny či španělštiny? Máte text v češtině a potřebujete ho doladit k dokonalosti? Chcete mít jistotu, že se vašim dokumentům dostane té nejlepší péče?

Jste tu správně.

Více než čtvrt století překladatelských zkušeností se zaměřením na právo, obchodní a firemní dokumenty, marketingové a propagační materiály a na literární překlad. Odborné lingvistické vzdělání. Absolvované kursy a další vzdělávání zejména v oblasti práva a právního překladu.

To vše může pracovat pro vás.

Co pro vás mohu udělat?

Překlady v těchto oborech:

  • právo

smlouvy, podání, dokumenty v soudním řízení, správní dokumenty, evropská legislativa, právnická literatura aj.

  • obchodní a firemní texty

výroční zprávy, interní materiály, podnikové směrnice, korespondence, všeobecné obchodní podmínky aj.

  • marketing a propagace

reklamní texty, webové stránky, prezentace aj.

  • literární překlad

knihy, brožury, články aj.

  • historie a starožitnosti
  • zahrada a permakultura

Korektury a jazykové revize:

články, podání, texty na web, bakalářské a diplomové práce a jiné dokumenty ve výše uvedených oborech

Přepis:

videa, zvukové záznamy apod.

Kdo jsem:

Vystudovala jsem překladatelství a tlumočnictví angličtiny a španělštiny na Univerzitě Karlově v Praze. Během studia jsem absolvovala stáž na Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes v Granadě, Španělsko, kde jsem se zaměřila na překlady ze španělštiny do angličtiny. Studium jsem zakončila v roce 1993 získáním magisterského titulu. Už od roku 1992 se ale překládání věnuji profesionálně na základě živnostenského listu. Poskytuji překladatelské služby, jazykové revize a korektury, zejména v oboru práva, malým, středním i nadnárodním společnostem, advokátním kancelářím, překladatelským agenturám a fyzickým osobám nejen v České republice, ale po celém světě. Kromě jazykového vzdělání a celoživotních zkušeností mi při tom pomáhá také důkladná obeznámenost se všemi relevantními právními systémy – českým, kontinentálním, anglosaským i evropským právem.

Dalším oborem, kterému se věnuji, je literární překlad. Přehled mých patnácti doposud vydaných knižních titulů z oblasti beletrie a literatury faktu najdete zde.

Vedle překladů zajišťuji také konsekutivní tlumočení.

Mými pracovními jazyky jsou čeština, angličtina a španělština. Domluvím se i polsky a rusky.

Jsem členem Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Zajímá vás, co všechno vám mohu nabídnout? Klikněte sem.

Chcete vědět víc? Podívejte se na můj profil na LinkedIn nebo na profil na portálu pro profesionální překladatele ProZ, kde najdete mimo jiné ukázku mého překladu.

Kontakt:

  • e-mail: translator@klarajezkova.cz
  • telefon: +420 776 386 456
  • LinkedIn
  • ProZ